هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات راه سازی و تجهیزات وابسته کرمان

حضور شرکت رای صنعت توس در «هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات راه سازی و تجهیزات وابسته کرمان» در تاریخ 23 الی 26 خرداد ماه 1402 واقع در نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان.