آنالیز سیستم

آنالیز سیستم روشی برای تعین مقاومت سیستمی که پمپ درون آن قرار گرفته است . این مقاومت در تعیین NPSHa در شرایطی که پمپ در سیستم نصب شده است، به کار می رود. آنالیز یک سیستم شامل بررسی این اطلاعات می شود: NPSHa ، NPSHr ، هد استاتیک، افت هد سیستم و بازدید و بررسی مجدد نحوه لوله کشی ،شیر ها و اتصالات.

 اغلب اوقات آنالیز سیستم جدی در نظر گرفته نمی شود. چون فرض بر این است که طراحی سیستم درست انجام شده و پمپ مناسب این سیستم خریداری شده است. همان طور که قبلا گفته شد مهم است بدانیم پمپ در چه محلی کار می کند تا بتوانیم آنالیز درستی انجام دهیم و این موضوع ارتباطی با سیستم ندارد. علاوه بر این باید درک درستی از فرآیند داشته باشیم چون نهایتاً فرآیند است که نحوه کارکرد پمپ را تعیین می کند. ممکن است همه علائم نشان دهند که پمپ بدون هیچ مشکلی در حال کار است در حالی که مشکل واقعی این است که پمپ به دلیل نیروهای هیدرولیکی اضافی درون پمپ با دبی کم و یل زیاد در حال کار است.

 نگهداری پمپ به معنی باز و بسته کردن آن نیست بلکه نگهداری ، فعالیتی است برای طولانی شدن زمان کارکرد موثر تجهیزات، که نتیجه ان بهبود کارایی پمپ خواهد بود. روش های اشاره شده بالا برای بررسی سالم بودن تجهیزات به کار می روند. همچنین در صورت خرابی تجهیزات علت خراب شدت آن نشان داده می شود. اگر پمپی مشکلی داشته باشد باید هرچه زودتر تعمیر شود. چون طولانی شدن زمان رسیدگی و تعمیرات پمپ موجب می شود آسیب های اولیه موجب به وجود آمدن آسیب های بیشتر و بزرگ تر بعدی شوند.در این صورت زمان تعمیرات طولانی تر و هزینه آن بیشتر خواهد شد.

 پمپ هایی که کارکرد آن ها برای سیستم حیاتی و ضروری نیست را می توان تا زمانی که با خرابی مواجه می شوند، بدون بازرسی و نظارت رها کرد. در اینجا لازم است کلمه << خرابی >> را تعریف کنیم. کلمه خرابی لزوما به معنای آسیب دیدن اساسی پمپ نیست. پمپ برای انجام کار خاصی در شرایط خاصی نصب می شود. اگر حالتی پیش آید که پمپ نتواند کار مورد نظر را به درستی انجام دهد، این حالت خرابی نامیده می شود.
 برای مثال اگر پمپی باید با توان معین، دبی مشخصی را پمپاژ کند و در حال حاضر توان مصرفی آن از حد مشخص شده بیشتر باشد این پمپ با نقص فنی و خرابی مواجه شده است حتی اگر بسیار خوب و نرم کار کند.

خرابی پمپ و تعمیر آن

خرابی اتفاقی رایج است. دلایل اصلی ایجاد آن عبارتند از:
خرابی آب بندهای مکانیکی
لرش زیاد و غیر عادی
سایش و گیرپاژ پمپ
کارایی کم پمپ(دبی، هد تولیدی، توان مصرفی)
نشتی پوسته پمپ

اگر کار کردن پمپ به صورت ایمن امکان پذیر است، بهتر است با روش های زیر بررسی شود:
بازرسی چشمی، بو کشیدن، گوش دادن و لمس کردن
آمپرگیری پمپ
بازرسی و اندازه گیری ارتعاشات پمپ
اندازه گیری دمای یاتاقان ها
بررسی کارآیی پمپ از نظر دبی،هد تولیدی و توان مصرفی

 مراحل بالا دلیل احتمال خرابی را مشخص می کند و معلوم می شود که این خرابی از خود پمپ است یا مربوط به فرآیند و سیستم است. اگر بررسی های بالا نشان داد که مشکل از پمپ است توصیه می شود موارد زیر بررسی شوند. در مقاله ی قبلی جدولی ارائه شده است که مشکلات پمپ و دلایل احتمالی آن را بررسی می نمایند.

مسایلی که باعث آمپر کشیدن بیش از حد می شوند

سفت بودن بیش از حد پکینگ ها
روغن کاری نامناسب و غیر کافی
هم محور نبودن محور های پمپ و الکتروموتور
خمیدگی محور
زیاد بودن نیروی اصطکاکی در یاتاقان ها یا نوار های سایشی
زیاد بودن ویسکوزیته یا چگالی سیال کاری
پایین بودن ویسکوزیته یا چگالی سیال کاری
پایین بودن درجه حرارت سیال یا تغییر سیال کاری
بالا بودن فشار خروجی پمپ
عکس بودن جهت چرخش پمپ
نشتی های داخلی و بازگردش در اثر زیاد بودن فواصل آزاد
عدم تعادل و مسایل ارتعاشی
معیوب بودن آمپر متر
معیوب بودن الکتروموتور

 مسایلی که باعث لرزش و سر وصدا می شوند

کاویتاسیون ناشی از زیاد بودن میزان برداشت یا وجود هوا در ورودی به دلیل پایین بودن NPSH  یا وجود هوا در ورودی پمپکارکردن پمپ در نقطه ای دور از نقطه بهترین بازده
هم محور نبودن قطعات
بالانس نبودن محور پمپ یا گرداننده آن
ضربات ناشی از کوبیدن یاتاقان ها
شل بودن قطعات متحرک
فرسوده بودن قطعات (یاتاقان ها)
کارکردن پمپ در دور بالاتر از دور کاری یا دور بحرانی آن
شل بودن پیچ های فندانسیون
باز گردش جریان درون پمپ
طراحی غلط خطوط لوله ورودی و خروجی
تنش های ناشی از سیستم لوله کشی
روغن کاری نا مناسب
مناسب نبودن موقعیت پمپ

مسایلی که باعث گرم شدن بیش از حد یاتاقان ها می شود

کارکردن پمپ در نقطه ای دور از BEP در سمت چپ آن، روی منحنی مشخصه پمپ
گرفتگی مسیرهای آب خنک کننده
کثیف بودن روغن
نامناسب بودن نوع روغن
نامناسب بودن فاصله آزاد یاتاقان
هم محور نبودن
نامناسب بودن سطح روغن داخل محفظه یاتاقان
کچل شدن ساچمه ها یا خرابی یاتاقان
ورود آب داخل روغن
بار اضافی روی پمپ (کم بودن بیش از حد فشار ورودی یا بالا بودن بیش از حد فشار خروجی)
روغن کاری ناقص
پایین بودن بیش از حد سطح روغن
بالا بودن بیش از حد سطح روغن
سفت بودن بیش از حد یاتاقان (کم بودن فاصله آزاد داخلی)
کافی نبودن آب خنک کاری

مسایلی که باعث کاهش دبی می شوند

هواگیری نشدن کامل پمپ
پایین بودن سرعت گرداننده
بالا بودن بیش از حد فشار خروجی
نشتی های داخلی
زیاد بودن مکش پمپ
کم بودن NPSH 
گرفتگی پروانه
معکوس بودن جهت گردش پمپ (معکوس یا اشتباه نصب شدن پروانه روی محور در پمپ های چند مرحله ای)
وجود حباب در بخار یا هوا در لوله ورودی
نامناسب بودن طراحی سیستم لوله کشی ورودی
گرفتگی لوله ورودی یا صافی ورودی Foot Valve
خرابی نوارهای بسایشی
زیاد شدن فاصله آزاد بوش محفظه آب بندی
خوردگی پره ها
اغتشاش در محل ورود مایع به پمپ
بالا بودن ویسکوزیته یا چگالی سیال کاری
بالا بودن درجه حرارت سیال کاری
خراب بودن پکینگ ها یا آب بندهای مکانیکی و نفوذ هوا به داخل پمپ
کوچک بودن قطر پروانه
زیاد بودن فاصله پروانه از بدنه (جریان های چرخشی اطراف پروانه)
بازگردش جریان در چشم پروانه
طراحی نادرست سیستم لوله کشی 

مسایلی که باعث می شود پمپ مکش کافی نداشته باشد

آب بند نبودن اتصالات  در ورودی پمپ
خرابی سیستم آب بندی و نفوذ هوا از زیر پکینگ ها
پایین بودن بیش از حد فشار ورودی
طراحی و اجرای غلط سیستم لوله کشی
وجود نقاطی در سیستم لوله کشی که هوا در آن ها حبس می شود
ورود هوا همراه با سیال
هواگیری نشدن کامل پمپ
بالا بودن بیش از حد درجه حرارات سیال کاری
بالا بودن بیش از حد دور پمپ
زیاد بودن ارتفاع مکش
کم فرورفتن لوله ورودی پمپ در داخل سیال
گرفتگی پروانه پمپ
گرفتگی صافی ورودی پمپ
منبع:
25 تیر 1392
remove_red_eye1977