آخرین محموله پمپ های اسلاری به سایت چادرملو ارسال گردید.

آخرین محموله پمپ های اسلاری به سایت چادرملو ارسال گردید.
پروژه ساخت 18 دستگاه پمپ آب و اسلاری جهت سایت بازیافت باطله چادرملو با ارسال سه دستگاه پمپ VASA HD 5311-250 به پایان رسید.

این پمپ­ها خروجی 10 اینچ داشته و قابلیت پمپاژاسلاری تا دبی M³/hr 1400  و هد 50m را دارا می­باشد.
10 بهمن 1392