بازدید معاونت محترم پیشگیری از جرم دادگستری و مدیرکل محترم زندان های خراسان رضوی

به اتفاق تیم همراه از مجموعه کارخانجات رای صنعت توس به منظور بررسی مشکلات پیش روی کارخانجات تولیدی دانش بنیان و ارائه راهکارهای اجرائی و تعاملات و همکاری‌های دو جانبه صورت پذیرفت و تصمیماتی موثر در این راستا به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه زندان‌های استان و پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت.

در این بازدید مدیرعامل شرکت رای صنعت، توضیحات جامعی در ارتباط با محصولات، فرآیندهای تولیدی و مشکلات پیش روی سازمان خدمت معاونت محترم پیشگیری از جرم دادگستری، مدیرکل محترم زندان ها، رئیس محترم پارک علم و فناوری و جمعی از مدیران محترم ارائه کردند.