مصوبات کمیته سوخت و انرژی استان مبنی بر تعطیلی کلی صنایع استان خراسان رضوی

شرکت رای صنعت توس با وجود تمامی پیش بینی ها به منظور کاهش مصرف برق و گاز جهت  عملکرد دستگاه ها و گرمایش کارخانجات و  همچنین تجهیز کارخانجات به دیزل ژنراتورها و تجهیز سیستم گرمایش مرکزی به مشعل های گازوییل سوز در شرایط نبود گاز و برق مجبور به تعطیلی کامل واحدهای تولیدی خود گردید.

متاسفانه مطابق مصوبات کمیته سوخت و انرژی استان مبنی بر تعطیلی کلیه صنایع استان خراسان رضوی و اخطار کتبی مبنی بر پلمپ نمودن شرکت های رای صنعت به ناچار از روز چهارشنبه مورخ 10/21/ 1401 تا زمان ثبت این خبر به تاریخ 10/24/ 1401 مجبور به تعطیلی کامل بوده ایم، متاسفانه در حال حاضر در کارخانجات  شرکت های شهرک صنعتی خراسان برق، گاز و آب نیز قطع بوده و به دلیل عدم تخصیص گازوئیل مصوب به شرکت رای صنعت نیز امکان راه اندازی دیزل ژنراتورها و مشعل های گازوئیلی تاسیسات جهت گرمایش مقدور نمی باشد.

ضمن عرض پوزش به اطلاع مشتریان محترم می رسانیم در اسرع وقت  پس از  بازگشت شرایط به اوضاع عادی در شهر مقدس مشهد در «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین!!»، تمامی شیفت های تولیدی و برنامه های فوق العاده کاری به جهت جبران عقب ماندگی پروژه ها اجرایی خواهد گردید و شرکت رای صنعت خود را متعهد به جوابگویی به مشتریان محترم نموده و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خواب خطوط تولیدی ایشان به دلیل نبود قطعات یدکی خواهد نمود.

 

این خبر به روز می گردد.

- متاسفانه کماکان از تاریخ 1401/10/21 الی تاریخ 1401/10/26 مجبور به تعطیلی کامل واحدهای تولیدی و اداری بوده ایم و در تلاش هستیم در اسرع وقت پس از هماهنگی با سازمان های مربوطه به جهت جلوگیری از پلمپ وحدها و قطع انشعابات اقدام به بازگشایی واحدهای تولیدی و اداری خود نمایم. "یکشنبه 1401/10/25"

- متاسفانه با وجود مکاتبات صورت گرفته با سازمان های مربوطه همچنان مجوز بازگشایی واحدهای تولیدی به غیر از صنایع غذایی در شهرک صنعتی توس صادر نگردیده است و شرکتهایی که مبادرت به بازگشایی نموده اند با پلمپ انشعابات گاز و برق مواجه شده اند  لذا مجبور به تعطیلی کامل واحدهای تولیدی  بوده ایم و نهایتا توانستیه ایم واحدهای اداری سازمان را با استفاده از گرمایش با سوخت جایگزین بازگشایی نماییم. امیدواریم برای هفته آتی امکان بازگشایی کامل را داشته باشیم. و در تلاش هستیم سوخت لازم برای راه اندازی دیزل ژنراتورها نیز تامین گردد. "چهارشنبه 1401/10/28"

با سپاس

هیات مدیره شرکت رای صنعت توس