برگزاری دوره آموزشی پمپ های اسلاری مربوط به پروژه بهبود کیفیت محصول کنسانتره خط های معدن گل گهر

برگزاری دوره آموزشی پمپ های اسلاری مربوط به پروژه بهبود کیفیت محصول کنسانتره خط های معدن گل گهر.

  • کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
  • مشاور: شرکت مهندسی روناک
  • پیمانکار: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران
  • مکان: سالن اجتماعات گل گهر