search

پمپ اسلاری مدل WHF

  • طراحی شده بر پایه پمپ های WHA رای صنعت توس جهت انتقال اسلاری حاوی کف
  • پمپ های موجود سری WHA می توانند با اندکی اصلاح به پمپ های کف سری WHF  تبدیل شوند.
  • پره های کاهنده پروانه برای تغذیه مثبت کف
  • تروت بوش بزرگ و کارآند به منظور حداکثر کردن سایز ورودی پمپ و کاهش NPSH مورد نیاز
  • نصب فلنچ های استاندارد و مطابق با پمپ های سری WHA
  • جابه جایی اسلاری حاوی کف در برخی از مدار های پروسس می تواند مشکلات عمده ای ایجاد کند. کف اغلب منجر به گرفتگی هوا در پمپ ها می شود. پره های مخصوص برای کاهش کف به گونه ای طراحی شده که از طریق کمتر موجدار کردن و بازده بالاتر از پمپ های کوچکتر این مشکل را حل کند.
  • اسلاری های چسبناک (Viscous slurry)
  • مزیت دیگر این نوع از طراحی پروانه مخصوص کف و ورودی بزرگ این است که محدوده ی غلظت مواد جامد را که پمپ سانتریفیوژ اسلاری قادر به جابه جایی است را افزایش می دهد. از آنجا که مشکل اصلی
  • جابه جایی کف مشابه جابه جایی اسلاری چسبنده است. (به معنای ورود اسلاری به پمپ به سختی انجام شود) این پمپ اثبات کرده که در غلظت متوسط اسلاری چسبناک عملکرد بالایی دارد
  • همچنین مشکلات مشترک جریان مواج در سایر طراحی های پمپ های سانتریفیوژ اسلاری در جریان پایین برای اسلاری های چسبنده حذف شده است.
کارخانجات فرآوری مواد معدنی اولین مثال از جایی است که عملیات پمپاژ از مشکلات کف و اسلاری ویسکوسیته بالا رنج می برد و باعث توقف و مسدود شدن پمپاژ اسلاری می شود. در جدایش مواد معدنی از سنگ معدن، مواد معدنی اغلب شناور می شوند به واسطه عوامل فلوتاسیون قوی و حباب های سخت ذرات مس، مولیبدین و آهن را حمل می کنند.

این حباب های سخت در بسیاری از پمپ های اسلاری خرابی ایجاد می کنند. که اغلب منجر به انتخاب پمپ های بسیار بزرگ و ناکارآمد می شود. پمپ های کف رای صنعت کوچک و کارا هستند. پروانه کاهنده و ورودی بزرگتر از اندازه به طور موثری کف و اسلاری چسبناک را قادر می سازد که وارد پروانه شوند و پمپ امکان انتقال آن ها را به مقصد بعدی می دهد.

هزینه کم انرژی، عملیات قابل اعتماد، حداقل موجدار کردن، و تغذیه مخزن سرریز، پمپ کف رای صنعت را کاربر پسند کرده است

سری پمپ های کف رای صنعت WHF بر پایه شناخت خوب از پمپ های WHA رای صنعت و اصلاح آن ها برای کف و اسلاری چسبنده ایجاد شده است.