search

خدمات پس از فروش

شبکه ارتباطی و مرکز خدمات پس از فروش رای صنعت همیشه آماده پاسخ گویی به نیاز مشتریان خود است. ما برای شما خدماتی را در زمینه : تولید تجهیزات اصلی، قطعات یدکی و همچنین خدماتی نظیر تعمیر و نگهداری در طول چرخه عمرمحصولات برای مشتریان ارائه می کنیم.