آب بندی محورهای پمپ

آب بندی محور
آب بندی محور یکی از مهم ترین اجزای مکانیکی هر پمپ اسلاری سانتریفیوژ است و با توجه به هر یک از سیستم های منحصر به فرد پمپ ها، نوع مناسب آب بندی با دقت می بایست انتخاب شود. سه نوع متداول از آب بندی ها به شرح زیر می باشد.

آب بندی گریز از مرکز (دینامیکی)

یک آب بندی دینامیکی و خشک زمانی که پروانه پمپ در حال چرخش است، عمل می کند و در زمانی که پمپ ساکن و خاموش باشد عمل نمی کند و آب بندی ثانویه زمانی که پمپ ساکن است، آب بندی را انجام می دهد. آب بندی ثانویه می تواند یک زبانه آب بندی لاستیکی و یا یک پکینگ روانکاری شده با گریس باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.
آب بندی گریز از مرکز  از پره هایی در پشت پروانه پمپ به همراه اکسپلری ( expeller) چرخان و هم جهت با پروانه که در یک محفظه جداگانه در پشت پروانه قرار دارد ، تشکیل شده است. اکسپلر همانند یک توربین، فشار ناشی از اسلاری که در پشت پروانه تلاش می کنند تا خارج شوند را کاهش می دهد. اکسپلر با ایجاد فشار در محفظه آن مانع عبور اسلاری از آب بندی ثانویه می شود.
Dynamic Sealing

آب بندی گریز از مرکز ، به خاطر سادگی و موثر بودنشان همواره به عنوان متداول ترین روش آب بندی در پمپ های اسلاری کاربرد دارند، اما محدوددیت های با توجه به فشار ورودی پمپ و سرعت پمپ (rpm) دارند. اطلاعات مربوط به محدودیت های اجرای آب بندی یک پمپ سانتریفیوژ با یک سایز مشخص در شکل زیر آورده شده است.
Dynamic Sealing

آب بندی با نوار گرافیکی (آب بندی گلند)

آب بندی نرم گلند پکینگ، دومین روش آبندی متداول در کاربردهای اسلاری می باشد.آب بندی نوار گرافیکی شامل تعدادی رینگ نرم فشرده شده در داخل محفظه ی (stuffing box) و یک بوش محافظ بر روی محور پمپ می باشد. این نوع آب بندی برای پشگیری از  تولید گرمای بیش از حد ناشی ار اصکاک نیازمند روغن کاری و خنک کاری پیوسته به وسیله ی سیال تمیزمابین بوش محور مدور و پکینگ فشرده می باشد.
کیفیت و فشردگی آب بندی گلند از اهمیت زیادی برخوردار است و می بایست مناسب با شرایط کاری تطبیق داده شود. چیدمان آب بندی گلند در شکل زیر نشان داده شده است.
از این چیدمان آب بندی گلند نیز با جایگزینی کردن محدود لنترن های از جنس فولاد ضد (stain less steel lantern) زنگ با تلرانسی بسته برای آب بندی جریان های کم مورد استفاده قرار می گیرند . این اقدام باعث کاهش مصرف آب در بخش گلند به نصف می شود.
Gland Sealing

آب بندی مکانیکی 

آب بندی مکانیکی به طور گسترده در کاربردهای مکانیکی مورد استفاده قرار نمی گیرند ولی استفاده آنها در مواقع خاص در حال افزایش است. آب بندی مکانیکی از دو صفحه ی ثابت و متحرک تشکیل شده است که به وسیله ی نیروی مکانیکی و هیدرولیکی به یکدیگر فشرده می شوند و از نشتی جلوگیری می کنند.
برای تولید این صفحات آب بندی معمولا از گرید آلفا سیلیکون کارباید و یا تنگستن کارباید استفاده می شود. استفاده از آب بندی مکانیکی نیازمند  توجه ویژه  به محدودیت ها و ضریب اطمینان این نوع از آب بندی ها ی در حال توسعه می باشد. قیمت این نوع آب بندی نسبتا بالا می باشد.
متخصصان به صورت مستمر در حال گسترس این نوع از آب بندی ها هستندکه قابلیت اطمینان بیشتر و هزینه ساخت پایین تری داشته باشند که سبب افزایش استفاده از این نوع آب بندی ها می شوند. استفاده از آب بندی های مکانیکی زمانی که استفاده از آب بندی های گریز از مرکز امکان پذیر نباشد و  بهترین زمینه برای استفاده از آب بندی های مکانیکی را مهیا می کند.

 
24 اردیبهشت 1394
remove_red_eye3610