اخذ مدرک ISO 9001-2015

اخذ مدرک ISO 9001-2015
شرکت رای صنعت توس بر پایه ی اعتقاد به تأمین رضایت مشتریان و در جهت بهبود روند فعالیت های خود، موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001-2015 از شرکت SGS گردید.
 
1 اردیبهشت 1396