بازدید فرماندار محترم مشهد از شرکت رای صنعت توس

بازدید فرماندار محترم مشهد از شرکت رای صنعت توس
طی هماهنگی های انجام شده، جناب آقای نوروزیان فرماندار محترم مشهد و هیئت همراه ایشان در روز هفتدهم اسفند ماه 1395 از مجموعه رای صنعت توس بازدید فرمودند.
 
17 اسفند 1395