همایش ملی چالش‌های آب در شرق کشور، نقش مردم و تدابیر حاکمیت

در تاریخ ششم و هفتم مرداد ماه 1397 همایشی تحت عنوان " چالش های آب در شرق کشور، تدابیر حاکمیت و نقش مردم در مشهد برگزار شد، که شرکت رای صنعت توس به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در مجموعه پارک علم و فناوری در این همایش حضور فعال داشت.
7 مرداد 1397