حضور شرکت رای صنعت توس در افتتاحیه مرکز مبادلات فناوری ایران و قزاقستان

حضور شرکت رای صنعت توس در افتتاحیه مرکز مبادلات فناوری ایران و قزاقستان
در چارچوب فعالیت های فناوری جمهوری اسلامی ایران فعالیت هایی که پارک علم و فناوری خراسان به عنوان نماینده ایران با پارک علم وفناوری آلماتی قزاقستان انجام داده است. در 31 تیرماه سال 1394 منتج به انعقاد تفاهم نامه همکاری بسیار ارزشمندی گردیده است.
لینک کامل خبر در سایت علم و فناوری خراسان و سایت فوربیز قزاقستان
13 تیر 1394